ข้อควรระวังในการเปลี่ยนคืนสินค้า


1. หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์หากคุณพบข้อบกพร่องหรือความเสียหายหรืออุปกรณ์ขาดคุณต้องแลกเปลี่ยนโปรดแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่สายภายใน 7 วันหลังจากการรับสินค้าโปรดติดต่อที่ไลน์: @ 172krhct เราจะจัดการกับโดยเร็วที่สุด

2.หมายเหตุสำหรับการส่งคืนและแลกเปลี่ยน: ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจะต้องถูกส่งคืนสู่สถานะเดิมนั่นคือจะต้องถูกส่งคืนสู่สถานะดั้งเดิมเมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์ (รวมถึงตัวเครื่ง อุปกรณ์เสริม บรรจุภัณฑ์ภายในและภายนอก เอกสาร ของแถม ฯลฯ )


3. สถานการณ์ต่อไปนี้อาจส่งผลต่อการอนุมัติการคืนสินค้าของคุณ:

* เราไม่รับคืนสินค้าเนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลเช่นความแตกต่างของสีและจินตนาการ

* มีการแนบอุปกรณ์ทดลองใช้ชุดเดียวกันกับผลิตภัณฑ์หรือคุณมีโอกาสได้ทดลองและทดลองใช้ก่อนที่จะได้รับแผ่นดิสก์และซอฟต์แวร์ภาพและเสียง

* โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณคุณจะสร้างความเสียหายให้กับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ลบตราผนึกลบแท็กลบกาวหรือลบฉลาก

* ก่อนที่คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์คุณจะได้รับโอกาสในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

* เหตุผลอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเป็นของคุณสำหรับการตรวจสอบการกำกับดูแลซึ่งทำให้เกิดความเสียหายสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงสินค้า

4.หากคุณได้รับใบแจ้งหนี้ โปรดส่งคืนพร้อมกับสินค้า

5.โปรดบรรจุสินค้าที่ส่งคืนในกล่องบรรจุที่ใช้โดย บริษัท จัดส่งหากกล่องเดิมหายไปโปรดใช้กล่องอื่นเพื่อครอบคลุมบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เดิมอย่าติดกระดาษหรือบนบรรจุภัณฑ์เดิมโดยตรง เขียนข้อความ หากบรรจุภัณฑ์เดิมเสียหายไม่สามารถคืนได้หรือต้องหักค่าใช้จ่ายที่เสียหายจากการคืนเงิน

6. เมื่อคุณได้ส่งคำขอสำหรับการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนโปรดขอใบเสร็จส่งเอกสารจากผู้ส่งสินค้าและเก็บไว้จนกว่าการส่งคืนและการแลกเปลี่ยนจะเสร็จสมบูรณ์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในอนาคต

7. บริการเฉพาะคำสั่งซื้อต่อ 1ครั้งเท่านั้น หากคืนสินค้าสองครั้งจะไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้